Hier vindt u een overzicht van de exposanten van de Informatiemarkt ‘Besturen doe je samen 2.0′. Meer informatie vindt u door op een van de thema’s te klikken.

Recreatie, toerisme, cultuur en erfgoed, sport

 •  Hollandse Waterlinie
 • Cultureel Erfgoed/Monumenten
 • Recreatie en Toerisme (RMN)
 • Sport
 • Monumentenwacht
 • Utrechts Bibliotheeknetwerk
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • SRO
 • Burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Economie en onderwijs – economisch paviljoen

 • Circulaire samenleving 2050
 • Economische Visie Provincie Utrecht
 • Human Capital Agenda
 • Utrecht Talent Alliantie en MKB (Midden en Kleinbedrijf)
 • NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)
 • EBU/ROM (Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij)

Veiligheid, gezondheid en sociaal domein

 • VRU
 • GGD
 • NUZO – Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen/UMC Utrecht
 • kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
 • U-Centraal
 • COA / Oekraïne
 • Sociale Agenda

Bouwen en wonen/ Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingswet/-visie
 • Versnelling woningbouw
 • Regionaal programmeren wonen en werken
 • Groen groeit mee

Klimaat, bodem, water, milieu en energie

 • RES / Energietransitie
 • Energie van Utrecht
 • Klimaatadaptatie
 • Netwerk Water & Klimaat
 • Bodemdaling
 • Water en Bodem
 • Programma Gezonde Leefomgeving
 • Aanpak BiSD (Biodiversiteit in Stad en Dorp)
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • RUD
 • Omgevingsdienst Regio Utrecht

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Fiets
 • OV/groeisprong
 • Beheer & onderhoud provinciale wegen
 • Veiligheid

Landbouw, natuur en landschap

 • AVP (Agenda Vitaal Platteland) – subsidies
 • AVP – natuurrealisatie
 • Programma Aanpak Stikstof
 • Invasieve exoten
 • Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB)
 • LEADER Utrecht-Oost / Weidse Veenweiden
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • Utrechts Landschap

Bestuur

 • Sterk Utrechts Bestuur
 • Participatie en verbonden partijen
 • Public Affairs / belangenbehartiging Den Haag
 • Europa
 • Inter Bestuurlijk Toezicht
 • Staat van Utrecht
 • Regio Food Valley
 • VNG / Democratie in Actie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Netwerk Weerbaar Bestuur
 • RIEC / RVS / Zorg- en Veiligheidshuis
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.