De VNG heeft op 8 april met een aantal leden van het kabinet en de voorzitters het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een constructief gesprek gevoerd over de financiële impact van de coronacrisis voor decentrale overheden.

Dat meldt de VNG in haar ledenbrief van 10 april waarin een update wordt gegeven over de ontwikkelingen rond de coronacrisis. In het bestuurlijk overleg is afgesproken hoe de komende periode een reëel beeld kan worden gecreëerd van de met de coronacrisis gemoeide kosten en inkomstenderving voor
gemeenten, provincies en waterschappen.

De VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten gemaakt zijn. Uitgangspunt is dat gemeenten er niet op achteruit mogen gaan en dat ze ook snel te weten komen waar ze aan toe zijn. Het volgende bestuurlijke overleg zal daarom al binnen twee weken plaatsvinden.

Nog voor Pasen zal een werkgroep worden ingesteld die in kaart brengt wat de kosten van de extra
taken en gederfde inkomsten zijn die de mede-overheden in de afgelopen periode hebben gemaakt. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de departementen en de koepels.

Hoewel er nog veel moet gebeuren voordat er bindende afspraken op tafel liggen inzake de
compensatie voor gemeenten is een eerste stevige stap gezet, aldus de VNG.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.