Minster Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanjaagteam van vier bestuurders aangesteld, dat mensen met een beperking moet gaan enthousiasmeren voor deelname aan de politiek. Utrecht is in het team goed vertegenwoordigd: drie van de vier teamleden zijn Utrechtse bestuurders.

Arjan Koerts is statenlid van de provincie Utrecht, Tjarda Struik is gemeenteraadslid in Zeist en Rob van den Hoek is lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Vierde bestuurder is Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem.

Meer betrokkenheid van mensen met een beperking bij de politiek is hard nodig. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen half procent een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15 % van de Nederlandse bevolking geldt. Om hier verandering in te brengen, is het ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ opgesteld, met als doel mensen met een beperking voor wat betreft de uitoefening van politieke functies in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder beperking.

De leden van het aanjaagteam zetten zich de komende periode als ambassadeurs in om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken. Dit doen zij door mensen met een beperking te ondersteunen bij politiek actief worden, maar ook door gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren om zich toegankelijk op te stellen en passende vormen van ondersteuning te bieden.

Het aanjaagteam gaat mensen niet alleen warm proberen te maken voor de politiek in brede zin, maar wil ook dat instanties zich meer gaan inzetten voor de participatie van deze burgers. In de afgelopen maand zijn hiervoor al diverse bestuurdersverenigingen van politieke partijen, jongerenorganisaties en belangenorganisaties benaderd

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.