De herijking en herverdeling van het Gemeentefonds wordt met een jaar uitgesteld. Dat meldt minister Knops van BZK in een brief aan de Tweede Kamer. Een week eerder had de bewindsman de VNG al op de hoogte gesteld. In haar reactie stelt algemeen directeur Jantine Kriens dat de VNG zich niet zal verzetten tegen uitstel tot 1 januari 2022.

Volgens Knops is uitstel gewenst ‘vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en draagvlak voor de uitkomst van de herijking’.

Voor de herverdeling in het sociaal domein geldt dat voor sommige gemeenten sprake is van forse aansluitverschillen tussen het nieuwe verdeelmodel aan de ene kant en de kosten aan de andere kant. “Voordat tot invoering kan worden overgegaan moet voor deze gemeenten eerst verder gekeken worden wat de achtergrond is van deze verschillen en hoe hiermee bij de invoering moet worden omgegaan.”

De nieuwe verdeling in het klassieke domein op haar beurt leidt niet tot de beoogde verbetering. Knops: “Dit vraagt om een nadere verfijning van de conceptmodellen om tot een bestuurlijk gedragen verdeling te komen.”

Steun voor uitstel

In haar reactie schrijft de VNG dat aanvullend onderzoek inderdaad gewenst is en het uitstel daarom gesteund wordt. Wel hecht de VNG eraan dat gemeenten met de decembercirculaire 2020 worden geïnformeerd over de nieuwe verdeling, en dat hiervoor ook het benodigde bestuurlijk en politiek draagvlak voor moet zijn. “Dat houdt in dat het noodzakelijk is om daar na de zomer besluitvorming over plaats te laten vinden.”

Daarnaast heeft de VNG opnieuw aangegeven dat er parallel aan het aanvullend onderzoek een oplossing voor de totale financiële pijn van gemeenten moet komen. “Het is onvoldoende om de aandacht alleen te richten op het oplossen van de discrepanties in de verdeling. De koek moet groter, voor een herijking plaats kan vinden”, aldus de VNG.

Bijeenkomst van 4 maart geannuleerd

De Regiobijeenkomst herijking gemeentefonds van de VNG, die woensdag 4 maart 2020 zou worden gehouden in Nieuwegein gaat als gevolg van het uitstel niet door. Deelnemers worden hierover separaat geïnformeerd door de VNG.

  • Klik hier voor de brief van minister Knops aan de Tweede Kamer.
  • Klik hier voor de reactie van de VNG.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.