Toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is één van de kerntaken van de provincie Utrecht. Daarnaast richten we ons meer op het adviseren.

Wij gaan de dialoog aan met onze toezichtontvangers en brengen gedeelde risico’s in beeld. Het doel is meer gericht, lerend en effectiever toezicht. We dragen samen bij aan het borgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

De provincie houdt op uiteenlopende onderwerpen toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn de domeinen financieel toezicht, informatiebeheer, huisvesting vergunninghouders en omgevingsrecht.

Wilt u hier meer over lezen, ga dan naar onze website www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.