Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt sinds 1 januari 2022 deel uit van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Zijn portefeuille heeft betrekking op waterveiligheid. Deze rol vervult hij naast het dijkgraafwerk bij De Stichtse Rijnlanden.

De Unie van Waterschappen opereert op landelijk niveau. Als dagelijks bestuurslid met de portefeuille Waterveiligheid bij de Unie gaat Haan zich bezighouden met de overkoepelende waterveiligheid in Nederland. Daaronder valt ook het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin 1500km aan dijken wordt versterkt de komende jaren. De jarenlange en brede bestuurlijke ervaring, onder andere als dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden, in het Bestuurlijk Platform Zoetwater, het Deltaprogramma Zoetwater en de stuurgroep Deltaprogramma gaven de doorslag voor de selectiecommissie om voor Haan te kiezen.

Haan: “De komende jaren krijgen we vaker met hoogwater en extreme neerslag te maken. Ook stijgt de zeespiegel. Daarom moeten we blijven werken aan onze waterveiligheid. Als Uniebestuurder met de portefeuille waterveiligheid, kan ik me daar nu op landelijk niveau hard voor maken. Zodat we hier ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ik ben trots op deze benoeming en ga met veel plezier aan de slag!”

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.