Zowel de provincie als de stad Utrecht raakt een bestuurder kwijt aan het nieuwe kabinet Rutte. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wethouder Maarten van Ooijen wordt  staatssecretaris Jeugd en Preventie. Het bestuur van de VNG Utrecht feliciteert beiden van harte .

Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot was sinds 2019 gedeputeerde voor het CDA met onder andere Natuur, Landbouw, Bodem & Water en Sport en Bestuur in portefeuille. Zij zal worden gemist, verwacht Commissaris van de Koning Hans Oosters. “De eervolle voordracht roept gemengde gevoelens op. Hanke Bruins Slot is zeer succesvol geweest in haar bestuurlijke werk voor de provincie. Haar inhoudelijke kennis, betrokkenheid en collegialiteit zullen zeer worden gemist. Anderzijds is het prachtig dat zij haar grote bestuurlijke talent nu voor het land en het openbaar bestuur gaat inzetten. Ze blijft dus gelukkig in de buurt!”

Maarten van Ooijen

‘Bevlogen wethouder’
Het Utrechts college van B&W zegt trots te zijn dat wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) staatssecretaris wordt in het kabinet Rutte IV. “Met het vertrek van Maarten verliezen we een bevlogen wethouder die met passie werkte aan zijn portefeuille zorg, welzijn, asiel en sport. Wij wensen Maarten veel succes in de landelijke politiek.” Van Ooijen werd in 2014 actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij wethouder. Van Ooijen op de gemeentelijke website: “Ik heb me met al mijn vezels ingezet voor Utrecht. Nu krijg ik de mogelijkheid om mijn werk voort te zetten. Maar op een andere plek, met een andere verantwoordelijkheid. Dat beschouw ik als buitengewone grote verantwoordelijkheid. Ik ben de stad dankbaar voor alles dat zij mij de afgelopen jaren heeft gegeven.” Als opvolger van Van Ooijen is inmiddels Rachel Streefland voorgedragen.

Felicitaties
Het bestuur van de VNG Utrecht feliciteert Hanke Bruins Slot en Maarten van Ooijen van harte met hun aanstaande beëdiging tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk Staatssecretaris van Jeugd en Preventie en wenst hen veel succes met hun nieuwe werkzaamheden.

Beëdiging
Maandag 10 januari wordt het nieuwe kabinet ten overstaan van Zijne Majesteit de Koning beëdigd. De beëdiging vindt plaats op Paleis Noordeinde. Later op de dag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.