Weet u nog? Het was woensdag 9 januari 2019. En de VNG Utrecht trapte 2019 af met een feestelijke bijeenkomst om haar 100 jarig-bestaan te vieren. Sindsdien hebben we u het nodige kunnen bieden.

Via onze bijeenkomsten, congressen, nieuwsbrief en website werd u zinvolle informatie aangereikt en gaven we u hopelijk ook de nodige inspiratie. Daarnaast  hebben we u in de gelegenheid gesteld om de interactie aan te gaan met elkaar en uw netwerk in het openbaar bestuur verder uit te bouwen.
Wij kijken terug op een geweldig jubileumjaar, waarin het nodige is gebeurd:

Een overzicht:

  1. 9 januari: Jubileumbijeenkomst VNG Utrecht 100 jaar in Kanaal 30 te Utrecht, met toespraken van Jan van Zanen en Jantine Kriens. Plus bijzonder optreden van de cabaretier Patrick Nederkoorn.
  2. 13 februari: bijeenkomst Meerjarenvisie VNG te Nieuwegein, i.s.m. landelijke VNG.
  3. 18 februari: aanbieden van het Manifest van de Utrechtse gemeenten aan Hans Oosters (C.v.d.K.) en leden Provinciale Staten (Statenzaal, Huis voor de provincie).
  4. 5 maart: lijsttrekkersdebat i.v.m. statenverkiezingen (foyer, Huis voor de provincie).
  5. 24 mei: Voorjaarscongres, Fort Honswijk, gastgemeente Houten, “Ruimte voor besturen”.
  6. 12 september: bijeenkomst ‘Ouderen aan zet’ over ontwikkelingen in de ouderenzorg, coproductie van de VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform Utrecht Sociaal. Dagvoorzitter: Anneke Dubbink; raadzaal van gemeentehuis Bunnik.
  7. 3 oktober: Seminar ‘De kunst van bereikbaarheid’, coproductie van de VNG Utrecht, Bouwend Nederland, VNO/NCW, MKB Midden Nederland en de gemeente Utrecht. locatie: ROC Midden Nederland, Nieuwegein. Sprekers o.a. Rob van Muilekom (GS) en Maxim Verhagen (Bouwend Nederland).
  8. 13 november: bestuurlijke bijeenkomst Klimaatakkoord, (stadshuis Nieuwegein) i.s.m. landelijke VNG
  9.  22 november: Najaarscongres “De grenzen van de informatiesamenleving”, gastgemeente Nieuwegein in het KWR Water Research Institute. Sprekers: Jantine Kriens, Frans Backhuijs, Maxim Februari, Brenno de Winter en Patrick van Domburg.
  10. 3 december: gesprek met het college van Gedeputeerde Staten.

En vanaf januari 2020 gaan we gewoon weer door. Wat ons betreft markeert het nieuwe decennium het moment om ons met volle energie en met nieuwe plannen op de toekomst te richten.
Hopelijk samen met u.

Tot slot: het secretariaat van de VNG Utrecht is van 20 december 2019 tot 6 januari 2020 niet bereikbaar.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.