22-08-18

De landelijke VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA) en één vacature in de commissie Europa & Internationaal (E&I).

De VNG doet de oproep omdat in de eerdere grote vacatureronde van mei dit jaar van de 200 beschikbare vacatures negen posities in het CvA niet worden ingevuld door een gebrek aan benoembare kandidaten. Ondertussen is ook in de commissie E&I een vacature ontstaan.

Op de website van de VNG zijn de diverse profielschetsen te vinden, met daarin de vereisten voor de leden van de commissies CvA en E&I, de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de komende periode en de tijd die ermee gemoeid is.

Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Kandidaatstelling is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 11 september 2018, 12.00 uur.

De adviescommissie governance (onder leiding van voorzitter Paul Depla) selecteert per vacature één kandidaat. De kandidaat voor de commissie E&I wordt door het VNG-bestuur benoemd tot lid. In de Buitengewone ALV in het najaar worden de kandidaten voor het CvA en eventuele tegenkandidaten aan de leden voorgelegd.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.