Het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg van VNG, IPO en Unie van Waterschappen met het kabinet over de financiële verhoudingen zal in het teken staan van de coronacrisis en de financiële impact hiervan op de decentrale overheden.

Dat meldt de VNG in een nieuwe ledenbrief met actualiteiten rond de coronacrisis. “We zullen met het kabinet bespreken hoe we zo snel mogelijk tot goede afspraken kunnen komen over het opvangen van de financiële gevolgen van alle maatregelen die gemeenten op dit moment treffen in verband met de coronacrisis. In de afgelopen weken zijn er al heel snel afspraken gemaakt met enkele ministeries op grote thema’s, zoals de bijstand aan zelfstandigen en het doorbetalen van zorgaanbieders in het sociaal domein. Maar ook op veel andere terreinen zullen er financiële effecten optreden. De VNG is al deze effecten nu in kaart aan het brengen, zodat ook hier goede afspraken over gemaakt kunnen worden met het Rijk.”

Vloggers gezocht

In de brief doet de VNG ook een oproep om meer te laten zien wat gemeenten in deze crisistijd allemaal doen. “Wij willen de zichtbaarheid van de gemeente vergroten door vlogs te verzamelen uit heel Nederland. Op de VNG-kanalen delen we korte vlogs van burgemeesters, wethouders en raadsleden die een zorg, uitdaging of oplossing in hun gemeente laten zien.” Gemeenten die zichzelf willen laten zien aan Nederland kunnen dat melden bij Jesse de Jong, jesse.dejong@vng.nl, 06 3984 6437.

Kennismaking

De brief is ondertekend door Leonard Geluk, die op 1 april in dienst trad als algemeen directeur van de VNG en in die functie Jantine Kriens opvolgt. “Ik hoopte snel persoonlijk kennis te maken met mijn nieuwe collega’s, ik had congressen en provinciale bijeenkomsten willen bezoeken en ik keek ernaar uit om u, de leden, te ontmoeten”, aldus Geluk. “Helaas moet het persoonlijke contact nog even wachten. Ondertussen zoek ik naar mogelijkheden om dat contact wel te leggen, maar dan op een digitale manier.”

Volgens Geluk onderstreept de coronacrisis dat het lokaal bestuur van groot belang is voor het welzijn en welvaren van onze inwoners. “De VNG doet er alles aan om u daarbij te ondersteunen door nu in te springen op acute vragen en problemen, maar ook door na te denken over wat de gevolgen zijn voor de langere termijn. Ondanks het feit dat ik jullie niet persoonlijk kan ontmoeten, heb ik er alle vertrouwen in dat wij er de komende maanden samen doorheen komen. Ik zet alles op alles om de behoeften en belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.”

 

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.