De provincie Utrecht wil het economisch beleid de komende jaren focussen op een duurzame en vitale economie. In dat kader wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten, zo blijkt uit de ‘Economische visie 2020 – 2027’, die donderdag 30 april werd aangeboden aan Provinciale Staten.

De visie, die een aanscherping en modernisering van de voorgaande economische visie uit 2011 is, geeft aan hoe volgens het provinciebestuur de komende jaren de economische groei in goede banen kan worden geleid. Dat is nodig, want Utrecht is in trek. Die populariteit heeft echter ook een keerzijde.

Het aantal woningen, arbeidsplaatsen en de mobiliteit neemt de komende jaren naar verwachting fors toe, wat leidt tot een nog groter beslag op de toch al krappe ruimte, de sociale kwaliteit en die van de leefomgeving. “Als provincie zullen we samen met gemeenten onze rol moeten invullen om dit steeds urgenter wordende vraagstuk aan te pakken.”

In een toelichting geeft het college aan dat de provinciale economie in staat moet zijn om zowel onzekerheden door plotselinge schokken zoals de corona-crisis, als ook lange termijn veranderingen, zoals verduurzaming, de energietransitie, aanpassingen voor circulariteit of digitalisering, te kunnen.

Gedeputeerde Robert Strijk: “Vanuit een sterke economie kunnen maatschappelijke problemen worden aangepakt en doelen worden bereikt. Met deze visie leggen we niet alleen een basis voor een economie van de toekomst maar wordt de economie ook beter bestand tegen onvoorziene ontwikkelingen en de komende nasleep daarvan. De Economische Visie is dan ook gericht op zowel een crisisbestendige als toekomstbestendige economie.”

De Economische Visie wordt binnenkort besproken in Provinciale Staten.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.