LaMi (Landbouw en Milieu) is een initiatief van de provincie Utrecht. Het doel is om samen met partijen te werken aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven.

Toekomst boerenondernemerschap

Het boerenondernemerschap verandert. Agrariërs produceren voedsel en hebben zo invloed op de bodem, het water en het landschap. Hun omgeving verwacht een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Dat doet een beroep op hun ondernemerschap  en vermogen om mee te veranderen.

Toekomstig verdienmodel

Agrariërs kunnen hun bedrijf op verschillende manieren verduurzamen en economisch rendabel maken. Waar zien zij de mogelijkheden voor een toekomstbestendig verdienmodel ? Veel agrarisch ondernemers verbreden hun bedrijfsvoering met onder andere zorgconcepten, recreatie of educatie. Ook produceren boerenondernemers steeds vaker in de korte keten, waardoor ze meer in contact komen met hun omgeving én directe waardering krijgen voor hun werk.

Welke keuze maakt de agrariër?

De keuze die de agrariër maakt, is ook afhankelijk van de fase waarin hij of zij zit als ondernemer. Is het een starter of geef hij of zij het stokje over aan de volgende generatie? In iedere fase hebben ze andere opties en een andere behoefte aan informatie.

Wat biedt LaMi de agrariër?

LaMi biedt kennis en innovatie, maar vooral inspiratie. De boerenpraktijk en het handelingsperpectief van de agrariër staan centraal! Op de website lami.nl staat informatie over subsidies, (nieuwe) verdienmodellen en inspirerende video’s. En het laatste nieuws staat op Facebook en in de digitale nieuwsbrief. Het blad de Aanjager komt één keer per jaar uit voor de verdieping.

 Vragen of suggesties?

Met de inbreng van agrariërs kunnen we het aanbod nog beter aansluiten op de snel bewegende agrarische sector. We gaan dus graag het gesprek met hen aan. Maar we horen het ook graag als u informatie heeft over onderwerpen die in de agrarische sector van uw gemeente spelen. Stuur een mailtje naar: roelof.wijma@provincie-utrecht.nl of bel naar 06 – 43205476.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.