De VNG roept gemeenten op brieven te sturen naar de ministers van BZK en Financiën over hun benarde financiële positie. De brievenactie vindt plaats in de aanloop naar een voor gemeenten belangrijk Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 2 juli aanstaande.

De afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten en provinciale afdelingen van de VNG al een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Volgens de VNG zou het een mooi signaal zijn als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste Kamercommissie aan de hand brieven van gemeenten beter inzicht krijgen in de financiële problemen van gemeenten en de mogelijke gevolgen daarvan voor de inwoners.

Het verzoek is dan ook om op korte termijn een brief te sturen aan de ministers van BZK en Financiën. De brieven kunnen gericht worden aan het Ministerie BZK, t.a.v. Minister drs K. Ollongren, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag en aan het Ministerie van Financiën, t.a.v. Minister drs. W. Hoekstra, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Voorafgaand aan het debat in de Kamer is het de bedoeling de leden van de vaste Kamercommissie de verzameling van deze brieven (in boekvorm) aan te bieden. Daarom ontvangt de VNG graag een afschrift van de brieven. Deze kunnen worden verstuurd naar Angela.deJong@VNG.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.