Deelnemers

De Voorjaarsbijeenkomst 2024 is – zoals altijd – bovenal een netwerkbijeenkomst, waar de Utrechtse burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen elkaar kunnen ontmoeten. Ook leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de Dagelijks Bestuurders van de waterschappen zijn van harte welkom.