Voorjaarsbijeenkomst 2024

Vertrouwen in de waagschaal’

De Voorjaarsbijeenkomst van de VNG Utrecht wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2024. Gastgemeente Oudewater verwelkomt u graag om 09.00 uur in het zalencentrum van de Protestantse gemeente Oudewater. “Vertrouwen in de waagschaal” luidt de titel van de voorjaarsbijeenkomst. Opnieuw staat het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur centraal, maar dan in relatie tot participatie en communicatie.

Tijdens eerdere bijeenkomsten is het ook over de vertrouwensrelatie tussen bestuur en inwoners gegaan. Klik hier voor de verslagen daarvan:

Ochtendprogramma

Na de Algemene Ledenvergadering onder leiding van voorzitter Maarten Divendal is er ruimte om in gesprek te gaan met leden van het bestuur en de commissies en colleges van de landelijke VNG. Een rondje langs de Utrechtse gemeenten kan uiteraard niet ontbreken.

Verder zal Marieke Schouten (wethouder Nieuwegein) vertellen over haar werk voor het Comité van de Regio’s en het belang van ‘Brussel’ voor gemeenten. Esther Vreeburg (Unicef) en Hugo Prakke (wethouder Baarn) informeren u graag over ‘kindvriendelijke gemeenten’.

In navolging van het Najaarscongres 2023 vindt wederom een rondetafelgesprek plaats. Daarin komt het thema “Vertrouwen in de waagschaal” uitvoerig vanuit verschillende invalshoeken aan de orde.

Onze tafelgasten zijn (onder voorbehoud):

  • Maarten van der Greft, wethouder De Ronde Venen
  • Daan Giebels, programmamanager gemeente Utrecht
  • Lot van Bree, journalist Omroep West
  • Ans Oude Luttikhuis, Statenlid en fractievoorzitter BBB
  • Danny de Vries, burgemeester Oudewater

Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, leidt het rondetafelgesprek.

Middagprogramma

Aansluitend aan de lunch (13.00 – 13.45 uur) verzorgt de gemeente Oudewater een aantrekkelijk middagprogramma (tot ca. 15.30). Daarin staat Natuurlijk, Historisch en Kleurrijk Oudewater centraal. Ofwel we gaan de ‘Magie van Oudewater’ ervaren. We horen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, we leren over de Oudewaterse Moord, we gaan uiteraard varen met de Geelbuik-boot en we krijgen als eerste een preview van de nieuwe permanente expositie in Museum De Heksenwaag genaamd Anders?!.

Dat mag u dus allemaal niet missen! Het college van B&W zal u overigens hoogstpersoonlijk rondleiden door de oudste stad van het Groene Hart.

Netwerken

De bijeenkomst is zoals altijd bovenal een gelegenheid om te netwerken, waar de Utrechtse burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen elkaar kunnen ontmoeten. Ook leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de Dagelijks Bestuurders van de waterschappen zijn van harte welkom.

Kies een van de rubrieken voor meer informatie en uw inschrijving.